Relevante links:

http://www.oasis-rehab.dk/

http://www.hvidovrehospital.dk/menu/Afdelinger/Infektionsmedicinsk+afdeling/Indvandrermedicinsk+Klinik/?siu=true

http://muhabet.dk/

Litteraturliste:

 • Kulturmøder i sundhedsvæsenet Veje til mangfoldighed – Interkulturel forståelse, behandling og udredning af etniske minoriteter. Jessen T, Khanna E, eds.. Frydenlund 2003.
 • Andersen, Jens Hjort og Jensen, Anne Dorthe Roland (red.) Etniske minoriteter. Kulturmøder i sundhedsvæsnet. Munksgaard 2001.
 • Austveg, Berit Sundhedssektoren og indvandrere: mangfoldighed, sundhed og sygdom. Hans Reitzel, Kbh. 1997.
 • Gropper, Rena C. Culture and the Clinical Encounter. An Intercultural Sensitizer for the Health professions. Intercultural Press Inc., 1996.
 • Hylland Eriksen, Thomas Kulturforskelle: kulturmøder i praksis. Gyldendal Uddannelse 2001.
 • Mertz, Anne Sundhedsarbejde i et flerkulturelt samfund. Gad, Kbh. 2000.
 • Lindblad, Peter Etniske minoriteter og demens: omsorg og pleje i Danmark, Frankrig og Storbritanien. Dafolos Forlag 1998.
 • Socialstyrelsen. Mångkulturell Sjukvård. En lärerhandledning for läkerutbildningen. SoS-rapport 1999:13, Socialstyrelsen, Sverige.
 • Islam og sygdom al-Issa, Ihsan (ed.), Al-Janun: Mental illness in the Islamic world. International University Press, Madison 2000.
 • al-Khater, Abdullah Grief and depression from an Islamic perspective. al-Firdaws, London 2001.
 • Ansari, Zafar Afaq (ed.), Qur’anic concepts of human psyche. Institute of Islamic Culture, Lahore 1992.
 • Kyriakides-Yeldham, Anthny, Islamic Medical Ethics and the Straight Path of God. Islam and Christian-Muslim Relations vol.16 Nu 2 July 2005. P.213-226.
 • Samuelsson, Jan Islamisk Medicin. Studentlitteratur 2001. Om den islamiske medicins historie og beskrivelser af forhold i muslimske lande.
 • Sheikh, Aziz og Gatrad, Abdul Rashid, Caring for Muslim Patients. Radcliffe Medical Press 2000.
 • www.crescentlife.com Hjemmeside med artikler om sygdom og islam.
 • Alberdi F, Nørregaard C, Kastrup M, Kristensen M (eds) Transkulturel psykiatri. Kbh:Hans Reitzels Forlag, 2002 .
 • Familie, kvinder og sundhedsvæsen An-Nassim, Abdullahi A. (ed.) Islamic Family Law in a Changing World. A Global Resource Book. Zed Books. London 2002 (opslagsbog om familielovgivning i forskellige muslimske lande).
 • Clinical encounters with different illness realities. Qualitative studies of somatization and illness meaning among Swedish and Turkish-born women encountering local health care services in Western Stockholm. Karolinska Institute, Department of Public Health Sciences 2000.
 • Deding, Vibeke Krogh (red.) Emmas rummelige verden: samarbejde, sundhedsadfærd, dialog, respekt.
 • Elverdam, Beth Fra Tradition til Institution. Muslimske indvandrerkvinders møde med dansk hospital og praksislæge. Islam i Nutiden nr.8, Århus 1990.
 • Religion på hospitalet Afnan, Masoud, Religious Belief, Ethics, Biological Prinsciples and Assisted Conception.
 • Islam and Christian-Muslim Relations vol.16 Nu 2 July 2005, p.227-238. Knight, Khadijah Islams Højtider. Hjulet 1995.
 • Muslimer og kristne ansigt til ansigt. Islamisk-Kristent Studiecenter, København 2001. Nabe-Nielsen, Henning Religionsvejviser for sundhedspersonale. Gyldendal Uddannelse, Kbh. 2001.
 • Nyhedsbrev om Islam og Kristendom. Islamisk-Kristent Studiecenter, Kbh. Artikler på www.ikstudiecenter.dk
 • Religionsguiden – en vejviser til flygtninges og indvandreres religioner og trossamfund i Danmark (red. Tim Jensen). Dansk Flygtningehjælp 2000