Formålet med sundkultur.dk er at formidle viden om emnet kulturforståelse i sundhedsvæsenet og henvender sig til alle, der til daglig fungerer som aktør i det danske sundhedsvæsen.

Min vision er et samfund, hvor gensidig respekt og forståelse danner det fælles grundlag som alle mennesker lever efter. Hvor det ikke er vores respektive forskellige baggrunde, men derimod erkendelsen af og bestræbelserne henimod en fælles fremtid, der tæller. Som læge ligger min interesse desuden i at bidrage til, at alle patienter uanset køn, race, religion og social status behandles lige godt i det danske sundhedsvæsen.

Virkeligheden i det danske sundhedsvæsen har i stigende grad ændret karakter gennem de sidste mange år i takt med samfundet. Herved er kulturmødet blevet et grundvilkår og evnen til at kunne håndtere kulturforskelle en kernekompetence i arbejdet som sundhedsperson. Ingen mennesker fødes med evnen til at kunne tackle kulturforskelle optimalt. Derfor er dette, i mine øjne, en kompetence, der skal læres på lige fod med alt andet.

Når det så er sagt, så starter al forandring med en indsigt og et valg. Indsigten håber jeg, at du vil kunne finde ved at surfe rundt på denne hjemmeside. Valget om ville bidrage til et bedre sundhedsvæsen er derefter op til dig.

God fornøjelse !

Imran